Web-Patient overgår til MitID.

I løbet af august bliver det muligt at logge på Web-Patient med MitID. I denne forbindelse udfases NemID, som udgår helt ved udgangen af oktober 2022.

Når login med MitID bliver tilgængeligt, vil det ikke længere være muligt at benytte login med adgangskode. Dette skyldes, at metoden ikke lever op til vores opdaterede sikkerhedspolitik.

Velkommen til Web-Patient

Web-Patient er et internetbaseret informationssystem til formidling og deling af oplysninger mellem patient, praktiserende læge og andre parter, som samarbejder om patientens helbred.

I Web-Patient kan du indberette, se og følge dine hjemmemålinger f.eks. blodtryk, blodsukker, vægt mv. eller udfylde skemaer om f.eks. stress i samarbejde med din praktiserende læge.

Du har her overblik over dine forsikringsattester. Du kan se og indberette oplysninger i de sager, som kræver din aktive handling.

Du kan desuden se de sager, hvor enten din praktiserende læge eller dit forsikringsselskab er i gang med eller har afsluttet sagsbehandling.